НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Alternate Text

Смотреть видеообращение
“Профессия учителя во все времена – одна из важнейших в обществе, ведь от усилий педагога зависит будущее наших детей, наше будущее. Это единственный человек, который большую часть своего времени профессионально занимается воспитанием и обучением детей. Воспитание и обучение – две главные функции в деятельности учителя. Так было всегда, но наша жизнь меняется, и мы должны понимать, что надо идти в ногу со временем. Искать и находить новые методы и формы работы с учащимися, постоянно учиться и познавать новое – важнейшая задача Учителя!”


Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық менеджмент
Мектепке дейінгі ұйым басшыларға (меңгерушілерге), әдіскерлерге, тәрбиешілерге арналған
Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы әдістемелік жұмыстың ұйымдастырушылық- педагогикалық аспектілері
Мектепке дейінгі ұйымдардың әдіскерлеріне, тәрбиешілеріне арналған
Білім берудің жаңа парадигмасы контекстіндегі орта білім беру ұйымдарының педагогикалық менеджменті
Мектеп директорларына арналған
Білім беру сапасын басқару жүйесіндегі педагогикалық квалиметрия
Жалпы білім беретін мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарларына арналған
Қазақстан Республикасында көптілді білім беру және білім мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі пәні мұғалімдеріне арналған
Инклюзивті білім беруді дамыту жағдайындағы білім беру ортасының мазмұны
Жалпы білім беретін мектептердің директорларына, мұғалімдеріне арналған
Шағын жинақталған мектеп жағдайында инклюзивті білім беру – тең және қолжетімді біліммен қамтамасыз ету факторы
Шағын жинақталған мектеп басшыларына, мұғалімдеріне арналған
Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің заманауи технологиялары
Арнайы білім беру ұйымдарының педагогтеріне, тәрбиешілеріне арналған
Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту
Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған
Мектепте оқыту стандарттарын іске асыру контекстінде инклюзивті білім берудің мазмұны мен дамуы
Жалпы білім беретін және шағын жинақталған мектептердің директорларына, мұғалімдеріне арналған
Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар
Жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларына арналған.
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары тәрбиешісінің іс-әрекетінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану
Бағдарлама мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары (меңгерушілері), әдіскерлері, мектепалды даярлық топ тәрбиешілерінің кәсіби ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған.
Мектепке дейінгі ұйымда білім беру процесін жобалау
Білім беру бағдарламасы мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиешілерінің балаларды дамытуға деген алуан түрлі интегративті (біріктірушілік) амалдарды кең таңдауға, педагогикалық үдерістерді жобалауға, мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерінің қызметін реттейтін жаңа нормативтік құқықтық актілерді енгізу жағдайындағы тұрақты кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыруға бейімделе алу дағдыларын дамытуға бағытталған.
Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында физика мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Курс физика пәні мұғалімдерінің заманауи технологиялар, оның ішінде, жаңартылған білім беру мазмұнына көшу жағдайындағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялар негізінде оқу материалының мазмұнын, оқыту формалары, әдіс-тәсілдері мен құралдарын іріктеуге байланысты жобалау жұмысын іске асыру үшін қажетті кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының негiзiнде оқушылардың патриоттық тәрбиесi бойынша сынып жетекшiлерiнiң кәсiби құзыреттiлiгiн дамыту
Курс сынып жетекшісінің кәсіби біліктілігіне жаңаша көзқарас қалыптастыруды, «Ендігі Ұрпақ Мәңгілік Қазақтың Перзенті» ұғымын оқу-тәрбие үдерісіне енгізуді, құзыреттілікке негізделген тәрбие сабақтарын жобалау дағдыларын дамытуды, тәрбиелік қызметтегі шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыру тәсілдерін жетік қолдануды меңгертуге бағытталған
Мектеп оқушылары арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуды басқарудың құзырлылық амалы
Курс директорлардың тәрбие жұмысы бойынша орынбасарларының арналған
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында информатика сабақтарында роботты техника құралдарын пайдалану
Робототехника құралдарын қолданып «Информатика» пәні
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында биология пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Биология пәні бойынша оқу материалдарын жоспарлауды үйренеді
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында информатика пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Курс білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында информатика пәнін оқыту әдістемесі бойынша мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамытуға бағытталған.
Қазақстан Республикасының бастауыш білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын ендіру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Бастауыш мектеп мұғалімдеріне арналған
Content and Language Integrated Learning - CLIL» тіл мен пәнді кіріктіру әдістемесін игеру бойынша мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту
Курс тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту әдістемесін (Content and Language Integrated Learning – CLIL) меңгеру аясында ЖМН мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің дамуына бағытталған және басты мақсаты - сабақтың мақсатына сәйкес пән мен тілді кіріктіріп оқыту дағдыларын қалыптастыру
Мазмұнды жаңарту аясында мектеп тәжірибесінде коучинг пен тәлімгерлікті ұйымдастыру
Курс мектеп директорының бейіндік оқыту жөніндегі орынбасарларына бағытталған
Білім беру мазмұнының жаңаруы жағдайында матеметика пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту
Курс білім беру мазмұнын мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған
Білім мазмұнының жаңаруы жағдайындағы мектептегі өлкетану жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
Тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасары, тарих, география, биология, музыка, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері.
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында химия пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Курс химия мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға бағытталған.
Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар_жаңартылған
Жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларына арналған.
Бастауыш білім беру жағдайында 4К моделін жүзеге асырудың психологиялық-педагогикалық аспектілері
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған
Мектепке дейінгі ұйымдарының білім беру қызметіндегі STEAM-оқыту
мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларына (меңгерушілеріне), тәрбиешілеріне арналған
Тарих пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының «Дүниежүзі тарихы» және «Құқық негіздері» пәндерінің мұғалімдеріне арналған
Мектепте қауіпсіз білім беру ортасын қамтамасыз ету және зорлық-зомбылықты болдырмау, жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының педагог-психологтеріне, әлеуметтік педагогтеріне арналған
Қазақстан тарихы» және «құқық негіздері» пәндері мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының «Қазақстан тарихы» және «Құқық негіздері» пәндерінің мұғалімдеріне арналған
География пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының 5-9 сыныптарының география пәні мұғалімдеріне арналған
Шағын жинақталған мектептердің біріктірілген сынып-комплектілерінде пәндерді оқыту әдістемесі
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын шағын жинақталған мектеп басшыларына, мұғалімдеріне арналған
Музыка пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының 5-6 сыныптарының музыка пәні мұғалімдеріне арналған
Білім беру кеңістігінде қоғам мен діннің өзара әрекеттесу негіздері
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдары директорларының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларына, тарих және құқық негіздері пәндері мұғалімдеріне арналған
Дене тәрбиесі пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының 5-9 сыныптарының дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдеріне арналған
Педагогикалық қызметкерлердің цифрлық сауаттылығын қалыптастыру негіздері
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының, директорларына, директорлардың орынбасарлары мен педагогтеріне арналған
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ тілінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының 5-9 сыныптарының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдеріне арналған
Әлеуметтік педагогтің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының әлеуметтік педагогтеріне арналған
Ағылшын тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының 1-4 сыныптарының ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне арналған
Ағылшын тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының 5-11 сыныптарының ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне арналған
Интернаттық ұйымдардар тәрбиешілерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту
Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын интернаттық ұйымдар тәрбиешілеріне арналған