НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Alternate Text

Смотреть видеообращение
“Профессия учителя во все времена – одна из важнейших в обществе, ведь от усилий педагога зависит будущее наших детей, наше будущее. Это единственный человек, который большую часть своего времени профессионально занимается воспитанием и обучением детей. Воспитание и обучение – две главные функции в деятельности учителя. Так было всегда, но наша жизнь меняется, и мы должны понимать, что надо идти в ногу со временем. Искать и находить новые методы и формы работы с учащимися, постоянно учиться и познавать новое – важнейшая задача Учителя!”


Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық менеджмент
Мектепке дейінгі ұйым басшыларға (меңгерушілерге), әдіскерлерге, тәрбиешілерге арналған
Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы әдістемелік жұмыстың ұйымдастырушылық- педагогикалық аспектілері
Мектепке дейінгі ұйымдардың әдіскерлеріне, тәрбиешілеріне арналған
Білім берудің жаңа парадигмасы контекстіндегі орта білім беру ұйымдарының педагогикалық менеджменті
Мектеп директорларына арналған
Білім беру сапасын басқару жүйесіндегі педагогикалық квалиметрия
Жалпы білім беретін мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарларына арналған
Қазақстан Республикасында көптілді білім беру және білім мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту
Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі пәні мұғалімдеріне арналған
Инклюзивті білім беруді дамыту жағдайындағы білім беру ортасының мазмұны
Жалпы білім беретін мектептердің директорларына, мұғалімдеріне арналған
Шағын жинақталған мектеп жағдайында инклюзивті білім беру – тең және қолжетімді біліммен қамтамасыз ету факторы
Шағын жинақталған мектеп басшыларына, мұғалімдеріне арналған
Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің заманауи технологиялары
Арнайы білім беру ұйымдарының педагогтеріне, тәрбиешілеріне арналған
Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту
Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған
Мектепте оқыту стандарттарын іске асыру контекстінде инклюзивті білім берудің мазмұны мен дамуы
Жалпы білім беретін және шағын жинақталған мектептердің директорларына, мұғалімдеріне арналған
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және бастауыш білім беру мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз ету
Мектепке дейінгі ұйымдардың мектепалды даярлық топтары мен сыныптарының тәрбиешілеріне, педагогтеріне арналған
Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар
Жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларына арналған.